INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Preduzeće za zaštitu od požara bezbednost I zdravlje na radu “DAMJAN BZR” d.o.o sa sedištem u Beogradu – Čukarica. Ulica: Sandžačka 4/4. MB: 21294055, PIB: 110079138 u daljem tekstu (DAMJAN BZR) u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših, klijenata i  partnera je naš prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika veb-sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa “DAMJAN BZR” d.o.o. usklađene sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona, e-mail ili JMBG. “DAMJAN BZR” d.o.o. ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak tj. saglasnost da “DAMJAN BZR” d.o.o. obrađuje podatke. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa “DAMJAN BZR” d.o.o.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg veb-sajta.

“DAMJAN BZR” d.o.o. preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurao lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

“DAMJAN BZR” d.o.o. preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke “DAMJAN BZR” d.o.o. bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. “DAMJAN BZR” d.o.o. nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci) Kada pristupite veb-sajtu “DAMJAN BZR” d.o.o. opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali veb-sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

Saglasnost

Ostavljanjem e-mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. “DAMJAN BZR” d.o.o. će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (e-mail) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom veb-sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Rukovodilac obrade podataka o ličnosti

“DAMJAN BZR” d.o.o. je rukovodilac obrade podataka o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. “DAMJAN BZR” d.o.o. kao rukovodilac obrade podataka o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovorna je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

“DAMJAN BZR” d.o.o., u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovodioca obrade podataka o ličnosti.

Službenik za zaštitu podataka o ličnosti

“DAMJAN BZR” d.o.o. je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovala Službenika za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: isključivo preko naše kontakt strane https://www.damjanbzr.com/bezbednost-i-zastita-na-radu-kontakt.html

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim klijentima da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri klijenata da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

  • osnovne lične podatke (ime i prezime)
  • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail)
  • podatke vezane za korišćenje veb stranice www.aikidosrbije.org.rs
  • Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti
  • “DAMJAN BZR” d.o.o. prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričit pristanak.
Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su: marketinške aktivnosti “DAMJAN BZR” d.o.o. druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja “DAMJAN BZR” d.o.o.

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su: obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja sprečavanje i otkrivanje prevare Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti

“DAMJAN BZR” d.o.o. preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.
Svi osim državnih organa i organa javne vlasti podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima “DAMJAN BZR” d.o.o.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani u Republici Srbiji od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci koje je “DAMJAN BZR” d.o.o. prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje “DAMJAN BZR” d.o.o.

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnsoti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora “DAMJAN BZR” d.o.o. ili nadležnom državnom organu.
Pravo na prigovor nadzornom organu
Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog “DAMJAN BZR” d.o.o., prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na e- mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati e-mailom: slanjem elektronske pošte preko naše kontakt forme na našoj stranici https://www.damjanbzr.com/bezbednost-i-zastita-na-radu-kontakt.html

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti “DAMJAN BZR” d.o.o redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našim stranicama www.damjanbzr.com. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge merenja, dostave, montaže i povrata Za potrebe pružanja usluge merenja, dostave, montaže i povrata robe “DAMJAN BZR” d.o.o prikuplja sledeće podatke:

  • Ime i prezime
  • Adresa
  • Broj telefona i/ili mobilnog telefona

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružaocima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane “DAMJAN BZR” d.o.o za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete skladište na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon). “DAMJAN BZR” d.o.o koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža “DAMJAN BZR” d.o.o veb stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu, zanimljivi artikli ili artikli za poređenje i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet pretraživača. Ako korisnik sa blokiranim kolačićima pristupi “DAMJAN BZR” d.o.o veb stranicama određene funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com

Kontakt forma

Molimo unesite svoje ime
Molimo unesite broj telefona
Molimo unesite e-mail adresu E-mail adresa nije validna
Molimo, unesite svoju poruku

bzr4

Damjan BZR
Sandžačka 4/4,
Beograd - Čukarica

Kako bismo obezbedili najbolje korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja i druge funkcionalnosti, koristimo kolačiće. Pogledaj Obaveštenje o kolačićima i Politiku Privatnosti za više informacija. !

 

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com