Plan zaštite i spasavanja

hsds

Ko je u obavezi da izradi plan zaštite i spasavanja?

Plan zaštite i spasavanja su dužni da izrade i donesu svi subjekti koji imaju obavezu izrade Procene rizika od katastrofa.

Šta se definiše izradom plana zaštite i spasavanja?

Planom zaštite i spasavanja se planiraju mere i aktivnosti za sprečavanje i umanjenje posledica katastrofa, snage i sredstva subjekata sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama, njihovo organizovano i koordinirano angažovanje i delovanje u vanrednim situacijama u cilju zaštite i spasavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara i obezbeđenja osnovnih uslova za život.

Plan zaštite i spasavanja izrađuje se na osnovu Procene rizika od katastrofa.

Koji su elementi za izradu plana zaštite i spasavanja?

Izrada Plana zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama sa sledećim elementima

  • pripravnost – spremnost za vanredne situacije;
  • mobilizacija – aktiviranje u slučaju neposredne opasnosti ili nastanka vanredne situacije;
  • zaštita i spasavanje po vrstama opasnosti;
  • mere i zadaci civilne zaštite;
  • osmatranje, rano upozoravanje i uzbunjivanje;
  • upotreba snaga zaštite i spasavanja;
  • ublažavanje i otklanjanje posledica;
  • informisanje javnosti.

Ko može da izrađuje plan zaštite i spasavanja?

Plan zaštite i spasavanja izrađuje pravno lice koje ima ovlašćenje za izradu PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA izdatu od strane MUP RS.

“ DAMJAN BZR” izradu Plana zaštite i spasavanja radi po METODOLOGIJI koja je propisana zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja u vanrednim situacijama.

Kontakt

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com

Kontakt forma

Molimo unesite svoje ime
Molimo unesite broj telefona
Molimo unesite e-mail adresu E-mail adresa nije validna
Molimo, unesite svoju poruku

bzr4

Damjan BZR
Sandžačka 4/4,
Beograd - Čukarica

Kako bismo obezbedili najbolje korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja i druge funkcionalnosti, koristimo kolačiće. Pogledaj Obaveštenje o kolačićima i Politiku Privatnosti za više informacija. !

 

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com