7608e07471d7f6b88d9f4248922f2dc7 min

Izrada elaborata o uređenju gradilišta

Elaborat o uređenju gradilišta je dokument koji se predaje Inspekciji rada nadležnoj prema mestu gde se gradilište nalazi uz prijavu početka radova. Ovaj dokument treba da sadrži šematski prikaz gradilišta, opis izvođenja radova i mere bezbednosti i zaštite na radu.

Šematski prikaz gradilišta je detaljan prikaz lokacije gradilišta sa opisom svega šta se u njemu trenutno nalazi, gde se prostire i šta ga ograničava. Sadrži različite podatke od dužine, položaja, lokacije radnih i pomoćnih prostorija, skladištenje materijala i opasnih materija do opisa zatečene situacije na gradilištu i drugo. Takođe, mora uključivati i detaljan opis izvođenja radova, popis alata i mehanizacije, kao i posebnih odnosno opasnih materijala koji se koristi u izgradnji. Mere bezbednosti i zaštite na radu u okviru elaborata o uređenju gradilišta moraju sadržati tačan opis mera bezbednosti koje se primenjuju prilikom izvođenja pojedinih radova, procenu rizika, spisak radnika i zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom, kao i izjave zaposlenih da su upoznati sa merama bezbednosti na radu. 

Kontakt

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com

Kontakt forma

Molimo unesite svoje ime
Molimo unesite broj telefona
Molimo unesite e-mail adresu E-mail adresa nije validna
Molimo, unesite svoju poruku

bzr4

Damjan BZR
Sandžačka 4/4,
Beograd - Čukarica

Kako bismo obezbedili najbolje korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja i druge funkcionalnosti, koristimo kolačiće. Pogledaj Obaveštenje o kolačićima i Politiku Privatnosti za više informacija. !

 

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com