13138a60e94c072470dcb78a23c4968b 700

Koordinator BZR na gradilištu

Prema važećim zakonskim odredbama svako gradilište mora imati jednog ili više koordinatora za izvođenje radova na gradilištu. Koordinator gradilišta stara se o primeni načela BZR i njihovoj realizaciji u skladu sa tehničkim i organizacionim rešenjima planiranih radova. Takođe, procenjuje rokove potrebne za okončanje pojedinih radova ili celokupnog posla i stara se o primeni preventivnih mera propisanih zakonom. U domen poslova koordinatora gradilišta spadaju:

  • Predlaganje i pokretanje postupka izrade izmena ili dopuna Plana preventivnih mera i dokumenata u skladu sa situacijom na gradilištu;
  • Prikupljanje podatka o nastalim promenama na gradilištu neophodnih da se izvrše izmene i dopune Plana preventivnih mera;
  • Organizacija, saradnja i međusobno obaveštavanje svih poslodavaca i drugih lica koji istovremeno ili jedan za drugim izvode radove na gradilištu;
  • Koordinacija svih aktivnosti koje se tiču sprovođenja mera za bezbednost i zdravlje na radu radi sprečavanja nastanka povreda na radu i profesionalnih bolesti;
  • Staranje da svi poslodavci i druga lica na gradilištu budu upoznati sa Planom preventivnih mera, odnosno sa njegovim izmenama ili dopunama;
  • Staranje da se sve radne aktivnosti izvode pravilno;
  • Preduzimanje svih potrebnih mere za obezbeđivanje pristupa na gradilište samo licima koja imaju dozvolu za ulazak;
  • Obaveštavanje nadležne inspekcije rada u slučajevima kada poslodavci i druga lica ne primenjuju mere za bezbedan i zdrav rad ...

Kontaktirajte nas i informišite se o svim detaljima i uslovima saradnje sa našom agencijom. Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja i informacije. Nudimo vam poštenu i odgovornu poslovnu saradnju na obostranu korist.

Kontakt

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com

Kontakt forma

Molimo unesite svoje ime
Molimo unesite broj telefona
Molimo unesite e-mail adresu E-mail adresa nije validna
Molimo, unesite svoju poruku

bzr4

Damjan BZR
Sandžačka 4/4,
Beograd - Čukarica

Kako bismo obezbedili najbolje korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja i druge funkcionalnosti, koristimo kolačiće. Pogledaj Obaveštenje o kolačićima i Politiku Privatnosti za više informacija. !

 

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com