Procena rizika od katastrofa

Šta je to procena rizika od katastrofa?

Procenom rizika od katastrofa identifikuju se vrsta, karakter i poreklo pojedinih rizika od nastupanja katastrofa, stepen ugroženosti, faktori koji ih uzrokuju ili uvećavaju stepen moguće opasnosti, posledice koje mogu nastupiti po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, materijalna i kulturna dobra, obavljanje javnih službi i privrednih delatnosti, kao i druge pretpostavke od značaja za odvijanje uobičajenih životnih, ekonomskih i socijalnih aktivnosti.

Ko sve treba da izradi procenu rizika od katastrofa?

Procenu rizika od katastrofa izrađuju i donose:

  • Republika Srbija;
  • Autonomna pokrajina;
  • Lokalne samouprave;
  • Subjekti od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje (izuzev saveza, klubova i udruženja);
  • Privredna društva;
  • Zdravstvene ustanove (izuzev apoteka);
  • Predškolske i školske ustanove i fakulteti za sve objekte u kojima borave deca, odnosno objekte u kojima se odvija nastava;
  • Ustanove socijalne zaštite za objekte u kojima borave korisnici;
  • Pravna lica koja upravljaju poslovnim, trgovačkim, sportskim, ugostiteljskim i smeštajnim objektima i objektima za razonodu kapaciteta više od 100 lica, a ako su objekti namenjeni za boravak dece do 14 godina, nezavisno od kapaciteta;
  • Pravna lica koja u svom sastavu imaju organizacione celine čiji su kapaciteti, obim i značaj delatnosti od posebnog značaja za privredu Republike Srbije iz oblasti energetike, telekomunikacija, rudarstva i saobraćaja.

Koji zakon se odnosi na ovu oblast?

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018)

Ko može da izrađuje procenu rizika od katastrofa?

Plan zaštite i spasavanja izrađuje pravno lice koje ima ovlašćenje za izradu PLANA ZAŠTITE I SPASAVANJA izdatu od strane MUP RS.

Kontakt

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com

Kontakt forma

Molimo unesite svoje ime
Molimo unesite broj telefona
Molimo unesite e-mail adresu E-mail adresa nije validna
Molimo, unesite svoju poruku

bzr4

Damjan BZR
Sandžačka 4/4,
Beograd - Čukarica

Kako bismo obezbedili najbolje korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja i druge funkcionalnosti, koristimo kolačiće. Pogledaj Obaveštenje o kolačićima i Politiku Privatnosti za više informacija. !

 

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com