Izrada plana evakuacije

32fd2b8ef37abef851a0eedd83a397b0 evacuation plan fire escape

Izrada plana evakuacije

Plan evakuacije u slučaju požara je obaveza svih privrednih subjekata bez obzira kojoj kategoriji ugroženosti od požara pripadaju. Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara moraju biti istaknuti na vidljivom mestu. Naša agencija vrši izradu plana evakuacije za sve vrste privrednih subjekata odnosno objekata u kojima obavlja privredna delatnost.

Planom evakuacije utvrđuje se organizacija, postupci i mere za osiguravanje brzog i efikasnog načina evakuacije, pravila spašavanje ugroženih lica i imovine iz prostorija privrednog subjekata, plan korišćenje planiranih evakuacijskih puteva i izlaza. U izradi i primeni Plana evakuacije i spašavanja, analizira se svaki objekat i izrađuje grafički prikaz evakuacije iz prostorija sa ucrtanim smerovima kretanja i evakuacijskim izlazima.

Kontakt

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com

Kontakt forma

Molimo unesite svoje ime
Molimo unesite broj telefona
Molimo unesite e-mail adresu E-mail adresa nije validna
Molimo, unesite svoju poruku

bzr4

Damjan BZR
Sandžačka 4/4,
Beograd - Čukarica

Kako bismo obezbedili najbolje korisničko iskustvo, prikazivanje personalizovanog sadržaja i druge funkcionalnosti, koristimo kolačiće. Pogledaj Obaveštenje o kolačićima i Politiku Privatnosti za više informacija. !

 

bzr1+ 381 (0) 11/423-9082

bzr2+ 381 (0) 63/363-153

bzr3office@damjanbzr.com